Najczęstsze obszary wolontariatu podczas największych imprez sportowych wymieniłam i krótko opisałam tutaj.

Warto niektórym z nich przyjrzeć się bliżej. Dziś jeden z bardziej obleganych i brzmiących interesująco, czyli Media. To też jedno z moich ulubionych działań.

Wachlarz zadań może być naprawdę szeroki, zależy od sportu, wydarzenia i sposobu jego organizacji, a nawet doświadczenia i umiejętności wolontariuszy.

Ogólnie rzecz ujmując wolontariat w dziale Media to pomoc w sprawnym funkcjonowaniu Biura Prasowego i ułatwienie pracy dziennikarzom.

A najczęstsze występujące zadania to:

  1. Pomoc w organizacji samego Biura Prasowego

Obejmuje to pomoc dziennikarzom i odpowiedzi na różne pytania (o rozkład zawodów, godziny konferencji itp.), wydawanie akredytacji medialnych, pakietów informacyjnych, kamizelek dla fotografów, a nawet kluczyków do szafek.

2. Pomoc w organizacji trybuny prasowej

Trybuna prasowa to miejsce przeznaczone do oglądania zawodów tylko dla dziennikarzy, najczęściej cały sektor. Sektor często różni się wyglądem od pozostałych- są przy siedzeniach dodatkowe stoliki na laptopy, możliwość podłączenia kabli itd.

Wsparcie to po pierwsze przygotowanie tej trybuny, a w czasie samych zawodów szybkie ksero i dostarczenie list startowych, wyników i protokołów.

3. Pomoc w Mixed Zone

Mixed Zone to miejsce, w którym bezpośrednio po samym meczu/zawodach, w drodze do szatni, spotykają się dziennikarze z zawodnikami.

W czasie większych imprez wolontariusze mogą być poproszeni o „pilnowanie”, czy wszystko odbywa się na czas i w wyznaczonych miejscach.

4. Pomoc w organizacji konferencji prasowej

Przygotowanie miejsca na konferencję (np. ścianki, plakaty, woda). Czasem także trzeba poinformować zawodników o konferencji i zaprowadzić ich na miejsce w odpowiednim czasie.

5. Zadania bardziej ‘dziennikarskie’

Może się również okazać, że taki wolontariat to dobra praktyka dla osób zainteresowanych dziennikarstwem. Wolontariusze pomagają czasem w prowadzeniu mediów społecznościowych wydarzenia, pomagają pisać relacje na stronę, słuchają wywiadów, aby wyłapać najważniejsze cytaty do artykułów, a nawet przeprowadzają krótkie rozmowy sami. Czasem niezbędna jest także pomoc dla pracowników telewizji.

Wolontariat w mediach, praca w mixed zone

Media to bardzo ciekawy obszar działania. Jak widać powyżej, zadania są różnorodne i zdarza się, że są także dużym wyzwaniem. Ja miałam takie wyzwanie raz, kiedy musiałam przeprowadzić kilka rozmów z siatkarzami serbskimi. Aż prawie zapomniałam języka (serbskiego), a przecież coś tam się go nauczyłam na studiach filologicznych ?

Biuro Prasowe to też ciekawe miejsce, aby bliżej podpatrzeć pracę dziennikarzy, a nawet spotkać tych najbardziej znanych.

Zdarza się jednak, że zadania trzeba wykonywać w dość dużym pośpiechu (np. statystyki potrzebne są jak najszybciej) bądź wręcz przeciwnie, rozdawanie akredytacji czy kamizelek może być jednostajne. Ważne też jest, aby znać język angielski w stopniu komunikatywnym.

Dlatego to chyba nie jest obszar działań dla wszystkich i warto to przemyśleć przed aplikacją.

Mam nadzieję, że udało mi się trochę pracę wolontariusza w Mediach przybliżyć i te przemyślenia Wam ułatwię ?